Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

 
 
 
-A Héber Naptárban ,     a: 5778-ik Év van.
                                         *          *          *  
                                                                    2018

 

 

Jn:11:25  Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;  !!!!!!!

ii.-allomas2.png

 

 

 

xi.-allomas.png

 

 

 

xii.-allomas5.png

 

 

lead_370.jpg

 
 

 

 


Bemútatkozás: Keresztény Karizmatikús Weboldal sok érdekes,izgalmas Oldalnak szánom, amely a <múlt-jelen-jövőt-szeretném követni<    
 
 
 
DANIEL EKECHUKWU  2,
Daniel Ekechukwu szolgálata.2018  .04.20-án
 
Őrizkedj a hamis tanítóktól, mert ők Isten nevében tanítanak, de a saját hasznukat, és érdekeiket tartván szem előtt. A Biblia nem állítja azt, hogy „fizesd meg a tizededet, vagy égsz a pokolban”, de Adeboye30743423_1358145287662533_2461930848123879424_n.jpg az ő kapzsiságában, - több pénzre tartván igényt, - ezt tette, így aztán most a „Mammon” uralma alá került.
 
Korrekciós gondolatok
Mikor Káin és Ábel felajánlották az Úrnak a tizedeiket, az Úr Ábelét elfogadta, Káinét elutasította. Ez egyszerűen azt mutatja, hogy Istennek nincs nagy szüksége tizedeinkre, és az adományainkra, nem úgy, mint a pénzsóvár pásztoroknak. 
Isten először Ábelt fogadta el, majd csak ezt követően az adományát, mivelhogy Ábel szabad akaratából, teljes szívvel közeledett az Úrhoz, nem pedig azért, mert kapzsi és önző pásztorok bombázták őt ilyenfajta fenyegető üzenetekkel, - akik soha semmilyen adományt, tizedet nem utasítanak vissza, - hanem folyton ezzel győzködik felekezetük tagjait, sőt még a kívül valókat is. Mindezt úgy, és olyannyira teszik, hogy prostituáltak, fegyveres rablók, szerencsejátékosok, és a nemzetet megrabló, korrupt politikusok adományait is elfogadják.
Könyörgöm, a Mennybe vagy a Pokolba jutásnak nincs közvetlen köze a tized, - vagy adomány adáshoz.
Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. A tized, - és adomány adás fizikai cselekedetek, melyeket itt a földi ittlétünk alatt teszünk, míg a Menny és Pokol szellemi helyek.
Jézus nem a tizedért, vagy az adományokért halt meg.
„Mert Isten úgy szerette a Világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz (bízik) Őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”Ján. 3:16.
Mindazok, akik befogadták Jézust, nem vádoltatnak.
Adeboye vigyázz, mert nincs jogod ahhoz, hogy bárkit is a Pokolba küldj, mert nem fizet tizedet, vagy adományt. Én láttam egy pásztort a Pokolban, aki a gyülekezet pénzkezelése miatt jutott oda. Egy autóbaleset következtében meghaltam, és a Pokolba jutottam, mert nem bocsájtottam meg. Jézus azonban 3 nap halálban lét után, Nigériában, egy Reinhard Bonnke evangelizáción visszaküldött, hogy tanúságot tegyek Mennyről, és Pokolról, továbbá hogy tanúbizonyságul legyek, és intőileg helyre tegyem az 
Adeboye térj meg, a pénz szeretetéből, nehogy túl késő legyen számodra. Isten nem tisztelője egy ilyen embernek, bármilyen vezető, elöljáró is lehetsz, Isten szemében egy olyan gyermek vagy, aki ugyan hibázhat, de bűnbánat által megtérhet abból. J
Jézus hatalmas árat fizetett a Gyülekezetért, Élete feláldozásával, hogy megváltsa az övéi lelkeit, mert Ő ebben érdekelt, - míg te a tizedfizetésben vagy érdekelve.
Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
(ford. MM.) 
 
 
 
BEWARE OF WRONG TEACHERS BECAUSE THEY TEACH FOR THEIR OWN BENEFIT AND INTEREST IN THE NAME OF GOD. 
The bible did not say( PAY YOUR TITHES OR BURN IN HELL ) but ADEBOYE did because he needed more money for his greed he is now possessed with mammon spirit. 
POINT OF CORRECTIONS. 
When Cain and Abel gave their offerings to God, 
God had respect unto Abel and his offerings and disrespected Cain and his offerings, 
That's simply means that our God is not over interested on TITHES and OFFERINGS like so many greedy Pastors do ,
GOD respected Abel first then his offerings because Abel came to God with all his heart and will ,
Not because he was threatened with this kind of message from a selfish greedy Pastors that never 
reject any kind of offerings or tithes, all they do is to persuade members to pay tithes including nonbelievers, 
They even receive tithes from prostitutes, armed robbers , gamblers, wicked politician that are stealing from the nation's,
PLEASE GOING TO HEAVEN OR HELL GOT NOTHING TO DO WITH TITHES AND OFFERING 
GIVE Ceazer WHAT BELONGS TO Ceazer AND GIVE GOD WHAT BELONGS TO GOD 
TITHES AND OFFERING IS THE THINGS WE DO HERE ON EARTH I MEAN PHYSICAL ACTIVITIES While HEAVEN AND HELL IS SPIRITUAL,
JESUS DID NOT DIE FOR TITHES AND OFFERING. 
For God so loved the world He gave HIS only begotten son that who's ever believeth in Him shall not parish but have everlasting life, John : 3 v 16 -18. Those that received Jesus are not condemned. 
ADEBOYE be careful you have no rights to send anyone to hell because of tithes and offerings.
I SAW A PASTOR IN HELL BECAUSE OF CHURCH MONEY, 
I DIED IN A CAR ACCIDENT AND WAS SEND TO HELL BECAUSE OF UNFORGIVENESS AND JESUS SEND ME BACK TO WITNESS ABOUT HEAVEN AND HELL ALSO TO CORRECT THINGS LIKE THIS AFTER 3 DAYS IN THE MORTUARY IN ONE OF REINHARD BONNKE'S CRUSADE IN NIGERIA.
ADEBOYE repent now from the love of money or it will be too late for you, God is not a respecter of any man you can be a general overseer but before God you are just a child that can make mistakes and repent from it.
JESUS paid a great price with HIS life for the church to redeem the souls of His people, that is HIS special interest while yours is tithes and offerings.
HE THAT HAVE EAR LET HIM HERE WHAT THE SPIRIT SAYS TO THE CHURCH.
 
                                        
 
 
 
Új *  Figyelmeztetés : Daniel  Ekechukwu-tól maxresdefault--1-.jpg   Isten gyermekeinek*  Vigyázat!!!!
 
 
DANIEL EKECHUKWU : "Hiszitek vagy sem, az idők végén járunk."
Jézus mondta: „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a SZENT HELYEN, aki olvassa, értse meg..”
Ha belegondolunk, az utálatosságok mindig a Szent helyen kívül tartózkodtak. Akkor mégis hogyan kerülhet az utálatosság be a SZENT HELYRE? Pedig az utálatosságok már most is, - ahogy írom ezeket, - ott vannak a Szent Helyen.
1.UTÁLATOSSÁG
Férfiak férfiakkal, nők nőkkel házasodnak össze a gyülekezetekben, melyek állítólag Szent helyek.
2.UTÁLATOSSÁG
Pásztorok, püspökök, tiszteletesek, evangélisták, apostolok, és úgynevezett próféták, gonosz, idegen erőket hoznak és használnak a gyülekezetben, hogy ezáltal hamis csodákat tegyenek, és démoni erők demonstrálása által embereket hitetnek el, és motiválnak arra, hogy azok "zombiként", bolondként viselkedjenek, - mindezt tévén, a „kenet” nevében!
3.UTÁLATOSSÁG
A PÉNZ SZERETETE egy nagyon veszélyes fegyver a Sátán kezében, melyet erőteljesen használ arra, hogy a gyülekezetben, az Isten szolgáit kontrollálja általa. Ez a pásztorokat arra motiválta, hogy a tizedre és adományokra koncentráljanak, mely bizonyos értelemben azt jelenti, hogy az embereknek fizetnie kell azért, hogy hallhassák az Isten Igéjét, vagy részt vehessenek Evangéliumi találkozókon. 
EZ A PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG, MELY MÁR A SZENT HELYEN OTT VAN. ISTENEM, SEGÍTSD MEG GYERMEKEIDET. Daniel Ekechukwu írása (ford. MM.) 
 
 
Daniel Ekechukwu Magyarországon  járt 2016-09,21 -én a Hajdúságban  is többek között,
rögtönzött Telefon felvétel minőség)  3 nap Halott volt de Feltámadt a halálból a Reinhard Bonnke Isten Tiszteleti Alkalmon Afrikában...
 
 
 
 
 
 
 
 

pillanatkep_2017_01_20_22_58_31_87.jpg

Lukács evangéliuma 22. fejezet

​7Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: Vegyétek, és osszátok el magatok között!18Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. 19És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 20Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki. 

pillanatkep_2017_01_20_22_59_46_210.jpg

A János írása szerint való szent evangyéliom 3. fejezet

16Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

pillanatkep_2017_01_20_23_01_20_636g.jpg

Péter apostolnak közönséges első levele 2. fejezet

24 ,A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.

               *                *                  *
 
 
1,rész  *** A*** "Történelem: Pro és Kontra "   :Pilátús(Róma) még az ellején ezt Kérdezi: " Mi az Igazság? " --De Konstantin "Úralkodásakor már Nem Kérdés hanem a Felismerésse hogy: Mi az Igazság: "Konstantin hatalomhoz való viszonyát döntően befolyásolta a milviai hídnál (Róma mellett) vívott csata. Konstantin a csata előtti "állítólagos" (Nyúgodt szivel Hihetjük) keresztlátomása passiopilatusjezus.jpghatására a kereszténységhez fordul és megalkotja azt a politikai tételt, miszerint a császár, mint Krisztus földi helytartója nemcsak az állam, hanem az egyház ura is. Konstantin uralkodása alatt a kereszténység jelentősen felértékelődik: "Konstantin 337-ben hal meg, miután 12107730_903531363087624_4228358380042703310_n.jpgmegkeresztelkedett."  

 

  I. Constantinus római császár news_konstantin1_xl.jpg

 római császár, akit csapatai 306. július 25-én kiáltottak ki augustusszá és ettől kezdve uralmát a Római Birodalom egyre nagyobb részére, majd egészére kiterjesztve egészen haláláig uralkodott.

a Római Birodalomban elsőként engedélyezte a keresztény vallást) és a 325-ben tartott első nikaiai zsinaton kiadott Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum elnevezésű keresztény hitvallásról ismert; mindkettő fontos lépést jelentett a kereszténység elterjedésében. Lactantiustól és Kaiszareiai Euszebiosztól kezdve napjainkig sokan őt tartják az első keresztény császárnak.  ****A Constantinus és Licinius által kiadott milánói ediktum (313) eltörölte a kereszténység gyakorlásáért korábban kirótt büntetéseket, melyek miatt rengetegen szenvedtek mártírhalált. Az egyház elkobzott vagyonát is visszaadta.

„    Amikor én, Constantinus Augustus, és én, Licinius Augustus, kedvező előjelektől kísérve Mediolanumba érkeztünk és mindent fontolóra vettünk, ami a köz hasznára és javára szolgál, a többi dolog közt, melyekről úgy tűnt, hogy mindenkinek hasznára válnak, úgy döntöttünk, hogy mindenekelőtt és elsősorban olyan rendeleteket bocsátunk ki, amik biztosítják az istenség iránti tiszteletet és imádást, azaz hogy megadjuk a keresztényeknek és mindenkinek azt a szabad választást, hogy azt a vallást kövesse, amelyiket akarja, úgyhogy bármelyik istenség vagy mennyei hatalom jóakarattal lehessen irántunk és mindenki iránt, aki hatalmunk alatt él.    ”
– milánói ediktum.      Az ediktum után a keresztények előtt új lehetőségek nyíltak meg, versenghettek a pogány rómaiakkal a cursus honorumban a magas kormányzati pozíciókért, és a társadalom is jobban befogadta őket. Új templomokat szentelhettek fel, a keresztény püspökök pedig nyilvánosan állást foglaltak, ahogy más vallások képviselői nem merték volna. Ahol azonban kisebb közigazgatási egységekben keresztény vezetés jutott hatalomhoz, ott kisajátították vagy lerombolták a „pogány” templomokat és helyenként pogromokat is rendeztek a „pogányokkal” szemben.

Mindezek miatt a kereszténységen belüli ellentmondások, melyek már a 2. század közepén felmerültek, nyílt ellentétekké fajultak, és gyakran a keresztény egyházon belül is erőszakba torkolltak. Constantinus Istentől elrendelt kötelességének tekintette a vallási zavargások elsimítását, és 314-ben összehívta az arles-i zsinatot a donatisták ellen, majd az első ökumenikus zsinatot: az első nikaiai zsinatot (325. május 20. – július 25.) Ezek célja az volt, hogy rendet tegyen több, a korai kereszténységet zavaró tankérdésben (arianizmus, kvatrodecimanizmus). 321. március 7-én a vasárnapot rendelte a heti pihenőnapnak (CJ 3.12.2). A pápának adományozta a lateráni palotát, elrendelte a Születés temploma, a Szent Péter-bazilika, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika, az Hagia Szophia, a mai Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, a Szent Sír Temploma és a Szent Apostolok Temploma építését (halála után ez utóbbiban temették el).,as-constantine-xr_ric_vii_019.jpg

 

I. Constantinus 337-ben vert pénzérméje, rajta a Krisztus monogram a Labarum vagy Konstantin-kereszt, krisztogram, chi-rho szimbólum, XP szimbólum.

SZerk,JLászló.*

 

2,rész  *** A*** "Történelem: Pro és Kontra "Karthágó202/203. március 7.* Perpetua, -ZSúfolt, elviselhetetlen börtönbe zárták őket. Egy idő után - rövid időre - carthage-prisoners.jpggyermekét is maga mellé vehette, ez némileg enyhített a szenvedésein. Mivel végsőkig ellent mondott a hittagadásnak, 203-ban halálra ítélték...Szent Perpetua például maga húzta a torkához hóhérja kardját. A rómaiak elkeseredett erőfeszítései a jézusi tanok eltaposására végül tökéletesen kontraproduktívnak bizonyultak, a kereszténység részben nekik köszönhetően világvallássá vált. 

 

Perpetua és Felicitas, e két fiatal vértanú asszony.Perpetua, a Karthagó környékén élő fiatal patríciusfeleség Felicitasszal, a rabszolganővel együtt hitjelölt volt a keresztények közösségében, melyet általános megvetés övezett. Saturus hitoktató vállalta, hogy a keresztség fölvétele előtt a szükséges oktatásban részesíti őket és még néhány fiatalt. Az ifjú csapat azonban rövid idő alatt áldozata lett Septimius Severus császár rendeletének, amely súlyos büntetés terhe alatt megtiltotta, hogy valaki zsidóvá vagy kereszténnyé legyen. A császár nyilvánvalóan kihalásra akarta kényszeríteni a keresztények népszerűtlen ,,szektáját''. Perpetuát és Felicitast hamarosan letartóztatták Saturnius, Secundulus és Revocatus hittanulókkal együtt. Perpetua még szoptatta első gyermekét, Felicitas pedig közvetlenül szülés előtt állt. Saturus, mihelyt értesült a rá bízott hittanulók elfogatásáról, önként jelentkezett, hogy védencei mellett állhasson.
Perpetua mint társaságbeli hölgy kiváló nevelésben részesült és jártas volt az írásban. Naplószerű följegyzéseket készített közös élményeikről, melyek a szenvedéstörténetről készült jegyzőkönyvvel együtt szó szerint ránk maradtak. Az előkelő ifjú hölgy, két szabad ember, egy rabszolga, egy rabszolganő és a fiatal hitoktató testvéri közösségben állta a reá rótt kemény megpróbáltatást.

Perpetua, miután leírta, apja hogyan kísérelte meg -- eredménytelenül -- rávenni Krisztusba vetett hitének megtagadására, tudósít a keresztségről, amelyet a foglyok a börtönben az első kínálkozó alkalommal megkaptak, és e szép szavakat fűzi hozzá: ,,Az Isten Lelke arra indított, hogy a keresztvíztől ne kérjek semmi mást, mint a test türelmét.'' Nem szabadulást, hanem minden rájuk váró veszedelemben türelmet és állhatatosságot kért a fiatal megkeresztelt nő magának és társainak.

Rövid ideig tartó szelídebb bánásmód után a foglyokat egy sötét földalatti zárkában helyezték el. Hosszú, felőrlő fogság után egy napon ,,hirtelen a reggeli mellől hurcolták kihallgatásra őket'' a város fórumára. Váratlanul ismét föltűnt Perpetua apja. Magával hozta Perpetua gyermekét is, és megpróbálta leráncigálni Perpetuát az emelvényről e szavakkal: ,,Szánd meg a fiadat!'' Hilarius helytartó, aki a kihallgatást vezette, szintén így beszélt: ,,Légy tekintettel atyád ősz fejére! Kíméld kisfiadat! Áldozz a császár üdvére!'' -- Perpetua azonban kurtán válaszolt: ,,Nem!'' -- Amikor a helytartó látta Perpetua határozottságát, még föltette a szokásos kérdést: ,,Keresztény vagy?'' ,,Igen -- válaszolta --, keresztény vagyok.'' Rögtön el is hangzott az ítélet, mely ,,az állatok elé'' küldte a hitvallókat. ,,Ekkor vidáman tértünk vissza börtönünkbe'' -- írja Perpetua. Nemsokára ,,fölragyogott győzelmük napja''. Először vadállatok perpetua-death.jpgelé vetették, majd tőrrel leszúrták őket.Amikor fogságukat megszigorították, ezt írta Perpetua: ,,Borzadva riadtam vissza, mert még sohasem tapasztaltam ilyen sötétséget. Borzalmas nap! Nyomasztó a hőség ebben az embertömegben. Szorongás a katonák gyalázatos zsarolási kísérletei miatt! És ehhez még a távol lévő gyermekem gondja is emésztett... Aztán mégis elértem, hogy a gyermek mellettem maradhasson a börtönben. Így idővel magamhoz tértem, és megerősödtem, amíg gyermekemet gondoztam. Sőt lassan palotává lett számomra a börtön, úgyhogy szívesebben tartózkodtam ott, mint bárhol másutt.''

A rájuk váró sors bizonytalanságában Perpetua világosságért imádkozott. Ekkor a következő álmot látta: Egy magas létra lábánál egy rémítő sárkány hevert, ők pedig a létrán egymás után fölkapaszkodtak az égbe, ahol örömmel fogadták őket. Saturus hágott föl elsőnek, és lekiáltott onnan: ,,Perpetua, várlak! De vigyázz, meg ne marjon ez a sárkány!'' Perpetua így folytatja: ,,Azt válaszoltam: Nem fog bántani! Jézus nevében ráléptem a fejére, mintha az lenne az első fok. Így tudtuk meg, hogy szenvedés vár ránk. Attól fogva nem is reménykedtünk a világban.''d5ca0593161ec42dc4eacef83b21515d.jpg. (Végidők-2017 01.12LaszloJ. szerk) 

 

A legvéresebb keresztényüldözés Diocletianus császár nevéhez kötődik - a kritikus időszakot azonban sok Jézus-követő túlélte, s hamarosan megszületett a hierarchikus felépítésű Egyház. Nagy Konstantin - a császárok között elsőként - engedélyezte a keresztény hit a Római Birodalom területén való gyakorlását, és bár Julianus később megpróbálta visszaszorítani az új vallást, a kereszténység és az állam közötti kötelék immár olyan erősnek bizonyult, hogy kísérlete kudercba fulladt. A folyamat betetőzéseként Theodosius császár 380-ban államvallássá tette a kereszténységet, az eretnekek ellen pedig határozottan fellépett.

 

 

*                                              *                                               *

Az Úr Jézús Krisztús nagyon hamar vissza fog jönni  erre a Földre,ez egy igéret, amit Ő már 2000  Évvel ezelőtt  mondott amikor még ezen a Földön  volt(János 14:  1-3) De hogyan tudhatjúk    ezt biztosan  hogy Ő  valóban visszajön?  Kérlek olvasd el a Próféciákat,(igéreteket)   amiket Az Úr  Jézús tett  a Végidőkkel kapcsolatosan.Ezeknek az irásoknak  gondos átolvasása--Összehasonlitva   a Mai  Világban  történő eseményekkel,bebizonyitja  hogy Ő még a mi korúnkban vissza fog jönni:a lenti linkre kattintva megkapod a  Forrás Oldalt/

 Magyar:https://edge.sin1.swiftserve.com/angeltv/angeltvlfd/downloads/GOTK_Hungarian_Ver4.pdf           Nemzetközi Forditásban:

 
abt_theministry_img.gif

www.jesusministries-től http://www.jesusministries.org/aboutus.php?reloaded=trueSadhu Sundar Selvaraj   Korúnk nagy Prófétája

 

 

*                                         *                                        *                                                  

 
 
Bibliai szenzáció: Irakból kimentett kincsek Jeruzsálemben
 
3D-s modelleken a babiloni fogság 2500 éves története
A Holt-tengeri tekercsek mellett a zsidóság történetének legfontosabb dokumentumait mutatja be egy új, interaktív kiállítás Jeruzsálemben. A Bible Land Museum Babilon folyóvízeinél című tárlatának különös jelentőséget ad, hogy a korszak régészeti emlékei közül sokat éppen napjainkban pusztít el Irakban az Iszlám Állam terrorhadserege.
Izrael történelmében kulcsfontosságú a babiloni fogság, amelyről Dániel, Jeremiás és Ezékiel próféta is írt könyveikben.
 
BABILON FOLYÓVIZEINÉL, OTT ÜLTÜNK ÉS SÍRTUNK, MIKOR SIONRÓL MEGEMLÉKEZÉNK.
A 137. zsoltár szavai akkor íródtak, amikor Nabukodonozor király lerombolta Jeruzsálemet és fogságba hurcolta a júdeaiakat a mai Irak területére. Erről a zsoltárról kapta a nevét a jeruzsálemi Biblia Földje Múzeumban megnyílt kiállítás is, amelynek fő kurátora, Filip Vukosavovic szerint most először látható a babiloni fogság teljes története, i.e. 604-től, amikor Nabukodonozor király először lép Izrael földjére, egészen i.e. 539-ig, amikor Círus és a perzsák meghódítják Babilont és elengedik a foglyokat.   
A kiállításon felhasznált információ nagy része akkád nyelven íródott agyagtáblákról származik, ősi ékírásos szövegekből.  A most először kiállított régészeti leletek Al-Yahuda város, Júda törzsének Babilon földjén épült településének mindennapi életét mondják el.  
A HOLT-TENGERI TEKERCSEK MELLETT TALÁN EZ A LEGFONTOSABB DOKUMENTUM, AMI VALAHA IS ELŐKERÜLT.
- állítja Amanda Weiss, a múzeum igazgatója, aki szerint a kiállítás fontos fejezetet nyit a zsidóság történelméből.  
Az ősi agyagtáblák alapján a kiállítás valódi embereken keresztül mutatja be a fogságba hurcolt júdeaiak mindennapi életét, akik a dokumentumok szerint bérleti szerződéseket kötnek, adóügyeik vannak. 
 
“Az egyik ilyen ember Aggeus, Ahikám fia. Aggeust választottam, hogy ő mondja el a babiloni fogság történetét, úgy, ahogyan azt még sohasem hallottuk.” - mondja  Vukosavovic, és hozzáteszi, hogy Aggeussal a szövegekben találkozott. “Megismertem a testvéreit, az apját. Ismerem a nagyapját és a nagyanyját. Ráadásul a dédapjával is találkoztam – ezeken az új szövegeken keresztül, amelyeket korábban még senki sem látott.”
Al-Yahuda falu makettjén interaktív módon jelenítik meg a zsidók mindennapi életét. A látogatók láthatják, ahogyan szántanak a földeken, ahogyan hajóznak a folyókon, ahogy az asszonyok otthon főznek a tűznél esténként; vagy a datolyapálmákat. 
Az agyagtáblák tanúsítják, hogy a foglyok megfogadták Jeremiás szavait és virágzó életet éltek. „Építsetek házakat és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket és egyétek azoknak gyümölcseit… szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.”
539-ben Nagy Círus és a perzsák meghódították Babilont. Círus egyszerűen minden foglyot elengedett. Sokan, Aggeushoz és családjához hasonlóan azonban úgy döntöttek, hogy maradnak. Megalapozták az életüket, gazdagságban éltek, családjuk volt, iskoláik.   Csak 1950-52 között, Izrael állam megalapítása után űzte el az iraki állam a területén élő zsidókat, több ezer embert. Ahogy üres kézzel érkeztek Babilonba, úgy is hagyták azt el. A kiállítás bemutatja a két és fél ezer éven át tartó teljes folyamatot, amelyben a zsidók fogságba vitettek, majd visszatértek az Ígéret Földjére. 

 

 A Vörös-tengeri átkelés bizonyítéka             

mindenlehetsegesq1ympaqkow1207671727.jpgAz exodus útvonalát megerősítő felfedezést búvároknak köszönhetjük, akik korallal borított csontokat és harciszekér-maradványokat találtak az Aqaba-öbölben.

Az isteni közbeavatkozás egyik legmegrázóbb leírását a Bibliában találjuk, amely a zsidók Egyiptomból való kijövetelét beszéli el.

Az, hogy az egész egyiptomi hadsereg ezt követően a Vörös-tenger vízébe fúlt, semmiképp sem nevezhető lényegtelen eseménynek, és ennek megerősítése tagadhatatlan bizonyíték arra, hogy a Biblia beszámolója valóban hiteles. Évek során számos búvár kutatta át a Szuezi öblöt tárgyi leletekért, hogy a bibliai történetet igazolja, de hiába. De ha pontosan követjük az exodusról szóló bibliai és történelmi feljegyzéseket, eljutunk Nuweibába, egy hosszú tengerparti sávhoz az Aqaba-öbölben, ahogyan azt Ron Wyatt fedezte fel 1978-ban.

Többszöri merüléseket hajtottak végre 18 m-től 60 m-ig egy 2.5 kilométeres szakaszon, mely során a tengerfenéken széjjel heverő harciszekér-darabokat találtak. A leletek között találunk kerekeket, szekértörzset, ló és emberi csontokat. A búvárok rábukkantak egy roncsra is a Szaudi partokon, Nuweibával szemben                  .vorostenger2kerek.jpg vorostenger2csontok.jpgvorostenger2c.jpg

1987 óta Ron Wyatt három darab négyküllős harciszekér-kereket talált. A korall nem telepszik meg az aranyon, ennél fogva a kerék formája tökéletesen kivehető, annak ellenére, hogy a burkolat belsejében levő fa már szétbomlott, így a szerkezet túl törékennyé vált az elszállításhoz.

További expedíciókat terveznek a mélyebb vizekben távirányítású kamerák és mini tengeralattjárók segítségével. (FENT: ARANYOZOTT HARCISZEKÉR-KERÉK, néma tanúja a zsidók 3,500 évvel ezelőtti csodálatos Vörös-tengeren való átkelésének. Fémdetektor segítségével lelték meg.)

fent a képen: korallal benőtt harciszekér-kerék a szaúdi partokon, pontos mása azoknak, amit Tutankhamen sírjában találtak
Jobb oldali.kép: megkövesedett csontok – számos ilyet találtak az átkelés helyén . A Stockholmi Egyetem Csonttani Intézete szerint ez egy emberi combcsont, egy 165-170 cm magas férfi jobb lábából. Teljesen megkövesedett, vagyis ásványokból és korallból áll, így nem lehet radiokarbonos vizsgálatnak alávetni, ennek ellenére minden bizonnyal az ókorból származik.
 felfordult, korallal benőtt harciszekér-kerék és tengely. II Mózes 14:25, ’ És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat.’

vorostenger3.jpg
Salamon emlékoszlopának helyét mutató zászlójelzés

Amikor Ron Wyatt először járt Nuweibában, 1978-ban, a víz alatt rábukkant egy föníciai stílusú oszlopra. Sajnos a felirat elkopott már rajta, így hát egészen 1984-ig nem is sejthették, mekkora jelentőségű a felfedezés. Abban az évben a szemben levő szaúdi parton felfedeztek egy másik gránitoszlopot, mely pontosan ugyanúgy nézett ki, mint az első, csakhogy ezen a felirat sértetlen volt.
A föníciai betűk (óhéber) a következő szavakat adták: Miztraim (Egyiptom), Salamon, Edom, halál, fáraó, Mózes, Jehova, ami azt valószínűsíti, hogy Salamon király állíttatta ezeket az oszlopokat a tengeren való csodálatos átkelés emlékére. Szaúd-Arábia nem enged erre turistákat, s talán illetéktelen látogatóktól félve a szaúdi kormányzat azóta eltávolította ezt az oszlopot, helyére egy zászlójelzést állítva.


Milyen mély a víz? 

vorostenger4.jpg
Az Aqaba-öböl igen mély, egyes helyeken akár 1,600 méter is lehet. Még akkor is, ha a tenger kiszáradt, nehéz lehetett az átkelés, lévén a meder szélei nagyon meredekek. Mindazonáltal van egy rész, ahol az emberek és állatok könnyen leereszkedhettek, amennyiben a víz eltávozott onnan. Ez a vonal összeköti Nuweibát és a szemben levő szaúd-arábiai partot.

A mélységi feltárások során sima, enyhe lejtőt találtak a Nuweiba felőli oldalon, ami az öbölbe vezetett. Ez a sáv szinte egy ösvényként jelenik meg a merőműszeren és megerősíti a bibliai leírást, hogy ’Így szól az Úr, a ki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt’ (Ézsaiás 43:16)
A Biblia írói számtalanszor utalnak a Vörös-tengeren való átkelés csodájára, hiszen ez egy olyan esemény volt, aminek nincs párja a történelemben. A héber próféták így írják le az átkelés helyén levő tengert: ’…a nagy mélység vizeit; a ki a tenger fenekét úttá változtatta…’, (Ézsaiás 51:10) Ismerve azt a bizonyos helyet, amire a bibliaírók utalnak, vajon milyen mélységről lehet szó? A távolság Nuweiba és a között a hely között, ahol a leleteket találták, körülbelül 18 kilométer.
E mentén a vonal mentén e legmélyebb pont 800 méter. Nem csoda, hogy a Biblia ihletett írói a hatalmas vizek kifejezést használták. És nem csoda, hogy egyetlen egyiptomi sem élte túl, amikor a víz összezárult felettük. (fent középen a NUWEIBAI TENGERPART, a hely, ahol az átkelést megkezdték)

 a szaúdi oldalon szintén található egy hasonló méretű öblös rész, ld. Hozzávetőleges útvonal.
 az átkelés helyének mélységét mutató modell

vorostenger5.jpg  vorostenger6.jpg
az EXODUS ÚTVONALA – a valós átkelési út az Aqaba-öbölben vorostenger8.jpg mtsinai2.gif Sokan összetévesztik a két Sinai hegyet.

 

  A Sinai hegy, .Müholdas >Videó

                     

                                               

*                  *                   *

Templom Jeruzsálemben              
A végidők kor Felépül a   III Templom    

1993-ban volt egy jelentős ellentét Mordechai Eliahu, korábbi szefardi (Közel-utolsoidokd6hwbc5our1204658060.jpgKeleten élő zsidók egyik alcsoportja) főrabbi és Yisrael Ariel rabbi között, aki a Templom Intézetet vezeti a tekintetben, hogy vajon a zsidók felelőssége-e megépíteni a harmadik Templomot vagy a Templom az égből fog-e alászállni a Messiás eljövetelekor. Ariel rabbi azt állította, hogy a parancsolat minden zsidó férfit és nőt kötelez a Templom megépítésére. 

A parancsolat, melyre hivatkozik, a Judaizmus 613. parancsolata. Rambam (Moses ben Maimos rabbi Kr. u. 1135-1204) a Bais Hamikdash épületére úgy tekintett, mint a Tóra 613. parancsolatjára. Mivel egy parancsolatot embereknek kell megvalósítaniuk, nyilvánvaló, hogy Rambam amellett kardoskodik, hogy a Templomot embereknek kell felépíteniük. Israel Eldad, történész a következőket nyilatkozta a TIME magazinban, miután Jeruzsálem 1967-ben Izrael fennhatósága alá került: „Attól kezdve, hogy Dávid elfoglalta Jeruzsálemet, a Templom felépítéséig egy generációnyi idő telt el s most is így lesz.” 

Időközben Eliahu rabbi azt kezdte tanítani, hogy a Templomot nem kell újra felépíteni, hanem az égből száll alá a Messiás eljövetelekor. Ariel rabbi azt állította, hogy Eliahu rabbi apokrif iratokra és a Jelenések könyvére alapozza nézeteit. Így dúl a csata az orthodox zsidók között: meg kellene-e építeni a Templomot vagy sem.

A Templom Alapítvány az 1970-es évek óta adományokat gyűjt a Templom megépítésére. Ezek után két yeshiva (rabbiképző intézet) kezdett el foglalkozni azzal, hogy felkutassa a papok és léviták leszármazottait, hogy őket megfelelő képzésben részesítse a templomi szolgálatra, szertartásokra. Mind a Torat Haim Yeshiva és az Aterit Cohanim Yeshiva képez diákokat a templomi gyakorlatra és őrzi a hagyományokat az 1980-as évek közepétől. A Templom Intézet szponzorálja a hangszerek és egyéb kellékek készítését, melyeket a Templomban fognak majd használni. A színfalak mögött ezek és más szervezetek lehetővé tették, hogy a harmadik Templom rövid időn belül felépülhessen, és működőképes legyen. Eme írásnak az a célja, hogy megteremtse az igei alapját egy valóságos Templom megépítésének Jeruzsálemben, még a Messiás visszajövetele előtt s mivel ezeket egy keresztény írta, mind az Ó, mind az Új szövetségből vett idézeteket fog tartalmazni. 

A Máté 24:15-ben (Jézus az Olajfák hegyén tett beszédében) és a Márk 13:14-ben, Jézus beszélt a tanítványoknak az utolsó idők eseményeiről és a pusztító utálatosságról, mely beül majd a Templomba az utolsó 7 éves időszak felénél. 

Máté 24:15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg)… 

A pusztító utálatosság az az lesz, amikor az Antikrisztus az újjáépült Templom szent helyén fog állni és el akarja majd hitetni, hogy ő Isten. 

Dániel 9:27 És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. 

A szöveg azt mondja, hogy a hét felén – mely tulajdonképpen egy 7 éves ciklust jelent – a véres áldozatnak és az ételáldozatnak véget vet. Véres áldozatot és ételáldozatot fognak ugyanis bemutatni az újjáépült jeruzsálemi Templomban s ennek kell, hogy az Antikrisztus véget vessen. Ugyanakkor a 7 éves periódus közepén egy ún. pusztító utálatosság fog feltétetni. 

A Thessalonikabeliekhez írt második levélben ugyanazok a prófétikus gondolatok elevenednek meg. 

2 Thess 2:1-4 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. 

A fenti szövegrész azt tudatja velünk, hogy az Úr Napja, nem fog mindaddig beteljesedni, míg két nyilvánvaló esemény meg nem történik előtte. Lesz egy szakadás, az Antikrisztus pedig a jeruzsálemi Templomban ül majd s magát hamisan, Istennek kiáltja ki. Léteznek más igerészek, melyek azt támasztanák alá, hogy a pusztító utálatosság a 7 éves periódus közepén tűnik fel? Igen a Dániel 12-ben az Angyal bővebben kifejti: 

 

Irvin Baxter

2016.05.01

Modern korúnk Hires Végidők BIBLIAI Próféciák Magyarázója a mit a Jelen Történelem Hitelesit* 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: linkek

Képgaléria